OM OS

Bag Forlaget Komet

Vi er to uddannede dansklærere, læsevejledere og skolebibliotekarer. Vi har gennem mange år beskæftiget os med og været optagede af elevers læseindlæring, og især hvordan vi hjælper alle elever til at knække læsekoden.

Gennem de senere år har vi specialiseret os i undervisning af ordblinde og læseudfordrede elever i både kommunalt – og privatregi. Vi har ansættelse i Skive Kommune og har gennem to skoleår været drivkraften i et projekt, der har til hensigt at løfte læsekompetencerne hos kommunens ordblinde og læseudfordrede elever.

På det seneste har vi kastet os ud i at skrive bøger til den første læsning.